TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


zahiriyye kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde zahiriyye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZÂHİRİYYE الظاهريّة

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 93-100
Dâvûd b. Ali ez-Zâhirî (ö. 270/884) tarafından kurulan fıkıh mezhebi.
H. Yunus ApaydınZÂHİRİYYE KÜTÜPHANESİ

yıl: 2013, cilt: 44
bk. DÂRÜ’l-KÜTÜBİ’z-ZÂHİRİYYE