TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


zahirür rivaye kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde zahirür rivaye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZÂHİRÜ’r-RİVÂYE ظاهر الرواية

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 101-102
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö. 189/805) tarafından kaleme alınan ve Hanefî mezhebinin kuruluş dönemi temel görüşlerini ihtiva eden beş eserin ortak adı.
Eyyüp Said Kaya