TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


zahirüddin nisaburi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde zahirüddin nisaburi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZAHÎRÜDDÎN-i NÎSÂBÛRÎ ظهير الدين نيسابورى

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 102-103
Selcûķnâme adlı eseriyle tanınan Selçuklu devri tarihçisi.
Osman Gazi Özgüdenli