TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


zahir kelimesi ile başlayan 18 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde zahir
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZÂHİR الظاهر

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 85
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Bekir TopaloğluZÂHİR الظاهر

yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 85-87
Açık lafızların en alt derecesini belirten fıkıh usulü terimi; bâtının zıddı, varlık ve olayların görünen yüzü, nasların literal anlamı için kullanılan genel bir kavram.
İbrahim Kâfi DönmezZAHÎR-i FÂRYÂBÎ ظهير فاريابى

Ebü’l-Fazl Zahîrüddîn Tâhir b. Muhammed Fâryâbî
yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 87-88
İranlı kaside şairi.
Mehmet AtalayZÂHİR el-FÂTIMÎ الظاهر الفاطمي

Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hâkim-Biemrillâh el-Mansûr b. el-Azîz-Billâh Nizâr el-Fâtımî
yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 88-89
Fâtımî Halifesi (1021-1036).
Murat ÖztürkZÂHİR b. HARÂM زاهر بن حرام

Zâhir b. Harâm el-Eşcaî el-Gatafânî
yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 89-90
Sahâbî.
Zekeriya GülerZÂHİR İLMİ

yıl: 2013, cilt: 44
Mutasavvıfların hadis, kelâm ve fıkıh gibi dinî ilimlere verdikleri ortak isim
bk. BÂTIN İLMİZÂHİR el-ÖMER ظاهر العمر

Zâhir b. Ömer b. Ebî Zeydân ez-Zeydânî
yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 90-91
Filistin’in kuzey kesiminde mahallî bir idare kuran aşiret reisi.
Feridun EmecenZÂHİR b. TÂHİR زاهر بن طاهر

Ebü’l-Kāsım Zâhir b. Tâhir b. Muhammed en-Nîsâbûrî eş-Şehhâmî
yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 91-92
Muhaddis.
Halit ÖzkanZÂHİR-BİEMRİLLÂH الظاهر بأمر الله

Ebû Nasr Muhammed b. en-Nâsır-Lidînillâh Ahmed b. el-Müstazî-Biemrillâh el-Hasen el-Abbâsî
yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 92-93
Abbâsî halifesi (1225-1226).
Murat Öztürkez-ZAHÎRE الذخيرة

yıl: 2013, cilt: 44
İbn Bessâm eş-Şenterînî’nin (ö. 542/1147) Endülüs edip ve şairlerini bölgelere göre ele aldığı eseri
bk. İBN BESSÂM eş-ŞENTERÎNÎ


Önceki - Sonraki