TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


zahidi kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde zahidi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ZÂHİDÎ الزاهدي

Ebü’r-Recâ Necmüddîn Muhtâr b. Mahmûd b. Muhammed ez-Zâhidî el-Gazmînî
yıl: 2013, cilt: 44,  sayfa: 81-85
Mu‘tezilî-Hanefî âlimi.
Şükrü ÖzenZÂHİDİYYE الزاهديّة

yıl: 2013, cilt: 44
İbrâhim Zâhid-i Geylânî’ye (ö. 700/1301) nisbet edilen Ebheriyye’nin kollarından bir tarikat
bk. İBRÂHİM ZÂHİD-i GEYLÂNÎ