TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yehova kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yehova
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YEHOVA

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 390-391
Ahd-i Atîk’te Tanrı’nın özel adı olarak geçen İbrânîce kelime.
Salime Leyla GürkanYEHOVA ŞAHİTLERİ

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 391-396
XIX. yüzyılda Amerika’da Protestan Adventist mezhebi içinde meydana gelen mesîhî dinî akım.
Nuri Tınaz