TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yahya nahvi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yahya nahvi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YAHYÂ en-NAHVÎ يحيى النحويّ

Yahyâ el-İskenderânî en-Nahvî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 258-261
Ya‘kūbî dil bilgini, Aristo şârihi ve teolog.
Mustafa Sinanoğlu