TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yahya b. muaz kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yahya b. muaz
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YAHYÂ b. MUÂZ يحيى بن معاذ

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Muâz b. Ca‘fer er-Râzî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 257-258
Seyrüsülûk makamlarından bahseden ilk sûfîlerden.
Salih Çift