TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yahya b. main kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yahya b. main
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YAHYÂ b. MAÎN يحيى بن معين

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Maîn b. Avn el-Mürrî el-Bağdâdî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 256-257
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Erdinç Ahatlı