TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yahya b. ibrahim kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yahya b. ibrahim
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YAHYÂ b. İBRÂHİM يحيى بن إبراهيم

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. İbrâhîm b. Müzeyn el-Kurtubî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 255-256
Endülüslü muhaddis, fıkıh ve dil âlimi.
Mehmet Efendioğlu