TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yahya b. halid bermeki kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yahya b. halid bermeki
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YAHYÂ b. HÂLİD el-BERMEKÎ يحيى بن خالد البرمكي

Ebû Alî (Ebü’l-Fazl) Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 251-253
Abbâsî veziri.
Saim Yılmaz