TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yahya b. adem kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yahya b. adem
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YAHYÂ b. ÂDEM يحيى بن آدم

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Âdem b. Süleymân el-Kureşî el-Ümevî el-Kûfî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 234-237
Kur’an ve hadis âlimi.
Cengiz Kallek