TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yahya kelimesi ile başlayan 42 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde yahya
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YAHYÂ يحيى

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 232-234
Kur’an’da adı geçen, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
Mahmut AydınYAHYÂ b. ÂDEM يحيى بن آدم

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Âdem b. Süleymân el-Kureşî el-Ümevî el-Kûfî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 234-237
Kur’an ve hadis âlimi.
Cengiz KallekYAHYÂ b. ADÎ يحيى بن عدي

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Adî b. Hamîd b. Zekeriyyâ
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 237-240
Arap asıllı hıristiyan filozof, mantıkçı, ilâhiyatçı ve mütercim.
Mehmet Nesim DoruYAHYÂ b. AHMED el-BÂHARZÎ يحيى بن أحمد الباخرزي

Ebü’l-Mefâhir Yahyâ b. Ahmed b. Seyfiddîn Saîd el-Bâharzî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 240-241
Kübrevî şeyhi.
Süleyman UludağYAHYÂ b. ALİ

yıl: 2013, cilt: 43
bk. İBNÜ’l-MÜNECCİMYAHYÂ BEY, Taşlıcalı

yıl: 2013, cilt: 43
bk. TAŞLICALI YAHYÂYAHYÂ b. BITRÎK

yıl: 2013, cilt: 43
bk. YUHANNÂ b. BITRÎKYAHYÂ b. EBÛ KESÎR يحيى بن أبي كثير

Ebû Nasr Yahyâ b. Ebî Kesîr Sâlih et-Tâî el-Yemâmî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 241-242
Basralı muhaddis, tâbiî.
Selçuk CamcıYAHYÂ b. EBÛ MANSÛR

yıl: 2013, cilt: 43
bk. İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Ebû ZekeriyyâYAHYÂ b. EBÛ MANSÛR el–MÜNECCİM يحيى بن أبي منصور المنجّم

Ebû Alî Yahyâ b. Ebî Mansûr el-Müneccim el-Fârisî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 242
Abbâsî Halifesi Me’mûn dönemi astrologu ve astronomi âlimi.
Yavuz Unat


Önceki - Sonraki