TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


yafii kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde yafii
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YÂFİÎ اليافعي

Ebû Muhammed Afîfüddîn Abdullāh b. Es‘ad b. Alî b. Süleymân el–Yâfiî el-Yemenî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 175-177
Ebû Muhammed Afîfüddîn Abdullāh b. Es‘ad b. Alî b. Süleymân el–Yâfiî el-Yemenî (ö. 768/1367)
Derya BaşYÂFİİYYE اليافعيّة

yıl: 2013, cilt: 43
Kādiriyye tarikatının Abdullah b. Es‘ad el-Yâfiî’ye (ö. 768/1367) nisbet edilen bir kolu
bk. YÂFİÎ