TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ya kelimesi ile başlayan 157 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde ya
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


YÂ ي

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 169-170
Arap alfabesinin yirmi dokuzuncu harfi.
İsmail DurmuşYÂ SÎN يس

yıl: 2013, cilt: 43
Yâsîn sûresinin başında bulunan ve kendi adlarıyla okunan harfler
bk. HURÛF-ı MUKATTAAYABGU

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 170-171
Asya Hunları’ndan Büyük Selçuklular’a kadar Türk devlet ve topluluklarında görülen idarî bir unvan.
Hüseyin Salman - Osman Gazi ÖzgüdenliYÂDDÂŞT يادداشت

yıl: 2013, cilt: 43
Hâcegân silsilesi ve Nakşibendiyye tarikatında sâlikin kalbinin her an Hakk’ın huzurunda olması anlamında bir terim
bk. HÂCEGÂNYÂDKERD يادكرد

yıl: 2013, cilt: 43
Hâcegân silsilesi ve Nakşibendiyye tarikatında sâlikin mürşidinden aldığı virdi kalbi veya diliyle sürekli okuması anlamında bir terim.
bk. HÂCEGÂNYAFA

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 171-174
Doğu Akdeniz’in Filistin sahilinde bir liman şehri.
Ebru AltanYÂFES يافث

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 174-175
Tevrat’a göre Hz. Nûh’un üç oğlundan biri.
Ömer Faruk HarmanYÂFİÎ اليافعي

Ebû Muhammed Afîfüddîn Abdullāh b. Es‘ad b. Alî b. Süleymân el–Yâfiî el-Yemenî
yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 175-177
Ebû Muhammed Afîfüddîn Abdullāh b. Es‘ad b. Alî b. Süleymân el–Yâfiî el-Yemenî (ö. 768/1367)
Derya BaşYÂFİİYYE اليافعيّة

yıl: 2013, cilt: 43
Kādiriyye tarikatının Abdullah b. Es‘ad el-Yâfiî’ye (ö. 768/1367) nisbet edilen bir kolu
bk. YÂFİÎYAĞISIYAN

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 177-179
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın önde gelen kumandanlarından.
Ebru Altan


Önceki - Sonraki