TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vahiy katibi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vahiy katibi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VAHİY KÂTİBİ كاتب الوحي

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 447-449
Hz. Peygamber’in kendisine nâzil olan âyetleri yazdırdığı sahâbîler için kullanılan terkip.
Mehmet Suat Mertoğlu