TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vahiy kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vahiy
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VAHİY الوحي

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 440-443
Allah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesi anlamında terim.
Yusuf Şevki Yavuz

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Yusuf Şevki Yavuz tarafından kaleme alınmıştır.VAHİY

( Diğer Dinlerde )

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 443-447
Allah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesi anlamında terim.
Muhammet Tarakçı

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Muhammet Tarakçı tarafından kaleme alınmıştır.VAHİY KÂTİBİ كاتب الوحي

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 447-449
Hz. Peygamber’in kendisine nâzil olan âyetleri yazdırdığı sahâbîler için kullanılan terkip.
Mehmet Suat Mertoğlu