TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vahidi kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vahidi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VÂHİDÎ واحدى

yıl: 2012, cilt: 42
Anadolu’daki derviş zümrelerine dair Menâkıb-ı Hoca-i Cihân adlı eseriyle tanınan müellif
bk. MENÂKIB-ı HOCA-i CİHÂNVÂHİDÎ الواحدي

Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 438-439
Müfessir ve Arap dili âlimi.
Abdurrahman ÇetinVÂHİDİYYE الواحديّة

yıl: 2012, cilt: 42
Kerrâmiyye’ye mensup olduğu belirtilen bir fırka
bk. KERRÂMİYYE