TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vahid paşa kütüphanesi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vahid paşa kütüphanesi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VAHÎD PAŞA KÜTÜPHANESİ

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 437-438
Reîsülküttâb Mehmed Emin Vahîd Paşa’nın (ö. 1828) Kütahya’da kurduğu kütüphane.
İsmail E. Erünsal