TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vahdetname kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vahdetname
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VAHDETNÂME وحدتنامه

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 435-436
Abdürrahim Karahisârî’nin (ö. 888/1483’ten sonra) tasavvufî-ahlâkî mesnevisi.
A. Azmi Bilgin