TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vahdet kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vahdet
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VAHDET الوحدة

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 430-431
Matematik, mantık ve metafizikte kullanılan bir terim.
Ali DurusoyVAHDET-i ŞÜHÛD

yıl: 2012, cilt: 42
bk. VAHDET-i VÜCÛDVAHDET-i VÜCÛD وحدة الوجود

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 431-435
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Ekrem DemirliVAHDETNÂME وحدتنامه

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 435-436
Abdürrahim Karahisârî’nin (ö. 888/1483’ten sonra) tasavvufî-ahlâkî mesnevisi.
A. Azmi Bilgin