TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vadia kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vadia
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VADÎA الوضيعة

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 418-419
Bir malın maliyetinin altında bir fiyatla satışı anlamında fıkıh terimi.
İsmail CebeciVÂDÎÂŞÎ الوادي آشي

Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Câbir b. Muhammed el-Vâdîâşî el-Kaysî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 419-420
Tunuslu muhaddis.
Halit Özkan