TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vad ve vaid kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vad ve vaid
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VA‘D ve VAÎD الوعد والوعيد

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 414-415
Mu‘tezile’nin beş temel prensibinden (usûl-i hamse) biri.
Sönmez Kutlu