TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vacip kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vacip
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VÂCİP الواجب

yıl: 2012, cilt: 42
Varlığı zâtının gereği olan, var oluşunda başka bir sebebe muhtaç bulunmayan anlamında bir terim
bk. HÜKÜMVÂCİP الواجب

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 410-414
Farz ile eş anlamlı, Hanefîler’e göre delilinin zannî olması sebebiyle ondan bir derece aşağıda olan teklifî hüküm anlamında fıkıh usulü terimi.
İbrahim Kâfi Dönmez