TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


vücud kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde vücud
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


VÜCÛD الوجود

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 136-137
Allah’ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve yokluğunun düşünülemeyeceğini belirten sıfat.
Yusuf Şevki YavuzVÜCÛD الوجود

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 137-139
Varlık veya var olma anlamında mantık ve felsefe terimi.
Ali Durusoy

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Ali Durusoy tarafından kaleme alınmıştır.VÜCÛD

( Felsefe )

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 139-140
Varlık veya var olma anlamında mantık ve felsefe terimi.
Mahmut Kaya

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mahmut Kaya tarafından kaleme alınmıştır.