TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ukayli kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ukayli
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


UKAYLÎ العقيلي

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Amr b. Mûsâ el-Ukaylî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 59
Cerh ve ta‘dîl âlimi, muhaddis.
Mehmet Emin ÖzafşarUKAYLÎLER عقيليّون

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 59-61
Irak, el-Cezîre ve Kuzey Suriye’de hüküm süren bir Arap hânedanı (990-1096).
Gülay Öğün BezerUKAYLİYYE العقيليّة

yıl: 2012, cilt: 42
Ukayl b. Ahmed el-Menbicî el-Batâihî’ye (ö. 550/1155) nisbet edilen bir tarikat
bk. TARİKAT