TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ubeydullah ahrar kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ubeydullah ahrar
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


UBEYDULLAH AHRÂR عبيد الله أحرار

Nâsırüddîn Ubeydullāh b. Mahmûd eş-Şâşî es-Semerkandî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 19-20
Nakşibendî şeyhi.
Necdet Tosun