TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


tabersi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde tabersi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABERSÎ الطبرسي

Ebû Alî Emînüddîn (Emînü’l-İslâm) el-Fazl b. el-Hasen b. el-Fazl et-Tabersî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 324-325
Döneminde İmâmiyye Şîası’nın önde gelen müfessir, fakih ve âlimlerinden.
Mustafa Öz