TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


taberi muhammed b. cerir kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde taberi muhammed b. cerir
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABERÎ, Muhammed b. Cerîr محمّد بن جرير الطبري

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 314-318
Câmi‘u‘l-beyân ve Târîħu’l-ümem ve’l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.
Mustafa Fayda

madde 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Mustafa Fayda tarafından kaleme alınmıştır.TABERÎ, Muhammed b. Cerîr محمّد بن جرير الطبري

( İtikadî Görüşleri )

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 318-319
Câmi‘u‘l-beyân ve Târîħu’l-ümem ve’l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.
Yusuf Şevki Yavuz

madde 3 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Yusuf Şevki Yavuz tarafından kaleme alınmıştır.TABERÎ, Muhammed b. Cerîr محمّد بن جرير الطبري

( Literatür )

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 319-320
Câmi‘u‘l-beyân ve Târîħu’l-ümem ve’l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.
Mehmet Suat Mertoğlu

madde 3 bölümden oluşmaktadır. 3. bölüm Mehmet Suat Mertoğlu tarafından kaleme alınmıştır.