TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


taberi ebüt tayyib kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde taberi ebüt tayyib
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABERÎ, Ebü’t-Tayyib أبو الطيّب الطبري

Ebü’t-Tayyib Tâhir b. Abdillâh b. Tâhir et-Taberî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 313-314
Şâfiî fakihi.
Bilal Aybakan