TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


taberi abdülkadir b. muhammed kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde taberi abdülkadir b. muhammed
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABERÎ, Abdülkādir b. Muhammed عبد القادر بن محمّد الطبري

Ebû Bekr Muhyiddîn Abdülkādir b. Muhammed b. Yahyâ b. Mekrem el-Hüseynî et-Taberî el-Mekkî
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 312-313
Arap edebiyatı ve tarihi âlimi, hatip ve şair.
Musa Yıldız