TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


tabakatül memalik kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde tabakatül memalik
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABAKĀTÜ’l-MEMÂLİK طبقات الممالك

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 301-303
Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin (ö. 975/1567) Kanûnî Sultan Süleyman dönemine ait eseri.
Abdülkadir Özcan