TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


tabakatüş şuara kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde tabakatüş şuara
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ طبقات الشعراء

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 304-306
Şairleri yaşadıkları dönemlere, şiirlerinin kalitesine ve diğer özelliklerine göre gruplandırarak anlatan telif türü.
Musa YıldızTABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ

yıl: 2010, cilt: 39
bk. eş-Şİ‘R ve’ş-ŞUARÂTABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ طبقات الشعراء

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 306
İbnü’l-Mu’tezz’in (ö. 296/908) şair biyografilerine dair eseri.
Musa Yıldız