TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


tabakatüş şafiiyyetil kübra kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde tabakatüş şafiiyyetil kübra
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABAKĀTÜ’ş-ŞÂFİİYYETİ’l-KÜBRÂ طبقات الشافعيّة الكبرى

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 303-304
Tâceddin es-Sübkî’nin (ö. 771/1370) Şâfiî ulemâsına dair eseri.
Bilal Aybakan