TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


tabakat kelimesi ile başlayan 17 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde tabakat
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


TABAKAT الطبقات

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 288-290
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
İsmail Durmuş

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm İsmail Durmuş tarafından kaleme alınmıştır.TABAKAT الطبقات

( Tefsir )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 290-291
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Abdülhamit Birışık

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Abdülhamit Birışık tarafından kaleme alınmıştır.TABAKAT الطبقات

( Hadis )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 291-292
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Mehmet Efendioğlu

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 3. bölüm Mehmet Efendioğlu tarafından kaleme alınmıştır.TABAKAT الطبقات

( Fıkıh )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 292-294
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Eyyüp Said Kaya

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 4. bölüm Eyyüp Said Kaya tarafından kaleme alınmıştır.TABAKAT الطبقات

( Kelâm )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 294-295
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Mustafa Öz

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 5. bölüm Mustafa Öz tarafından kaleme alınmıştır.TABAKAT الطبقات

( Tasavvuf )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 295-296
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Reşat Öngören

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 6. bölüm Reşat Öngören tarafından kaleme alınmıştır.TABAKAT الطبقات

( İslâm Tarihi )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 297-299
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Casim Avcı

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 7. bölüm Casim Avcı tarafından kaleme alınmıştır.TABAKAT الطبقات

( Osmanlı Dönemi )

yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 299-301
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Abdülkadir Özcan

madde 8 bölümden oluşmaktadır. 8. bölüm Abdülkadir Özcan tarafından kaleme alınmıştır.TABAKĀTÜ’l-ETIBBÂ ve’l-HÜKEMÂ طبقات الأطبّاء والحكماء

yıl: 2010, cilt: 39
İbn Cülcül’ün (ö. 384/994 [?]) hekim ve filozoflara dair eseri.
bk. İBN CÜLCÜLTABAKĀTÜ’l-HANÂBİLE طبقات الحنابلة

yıl: 2010, cilt: 39
İbn Ebû Ya‘lâ’nın (ö. 526/1131) Hanbelî âlimlerinin biyografisine dair eseri.
bk. İBN EBÛ YA‘LÂ


Önceki - Sonraki