TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


sultan veled kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sultan veled
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SULTAN VELED سلطان ولد

yıl: 2009, cilt: 37,  sayfa: 521-522
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu, mutasavvıf-şair.
Veyis Değirmençay