TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


sahib b. abbad kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sahib b. abbad
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SÂHİB b. ABBÂD الصاحب بن عبّاد

Ebü’l-Kāsım İsmâîl b. Abbâd b. el-Abbâs et-Tâlekānî
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 512-515
Büveyhî veziri, âlim, edip ve şair.
İlyas Çelebi