TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


sagani radıyyüddin kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sagani radıyyüddin
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SÂGĀNÎ, Radıyyüddin رضيّ الدين الصاغاني

Ebü’l-Fezâil Radıyyüddîn (Radî) Hasen b. Muhammed b. Hasen es-Sâgānî
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 487-489
Lugat, dil, fıkıh ve hadis âlimi.
Mehmet Görmez