TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


sadrüşşeria kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sadrüşşeria
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SADRÜŞŞERÎA صدر الشريعة

Sadrüşşerîa es-Sânî Ubeydullah b. Mes‘ûd b. Tâcişşerîa Ömer b. Sadrişşerîa el-Evvel Ubeydillah b. Mahmûd el-Mahbûbî el-Buhârî
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 427-431
Hanefî fakihi ve kelâm âlimi.
Şükrü Özen