TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


sabur kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sabur
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SABÛR الصبور

yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 361-362
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Bekir TopaloğluSÂBÛR b. ERDEŞÎR سابور بن أردشير

Ebû Nasr Bahâüddevle Sâbûr b. Erdeşîr
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 362
Büveyhî veziri, Bağdat’ta Dârülilim’in kurucusu.
Ahmet Güner