TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


sabuni nureddin kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde sabuni nureddin
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


SÂBÛNÎ, Nûreddin نور الدين الصابوني

Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sâbûnî el-Buhârî
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 360-361
Mâtürîdî kelâmcısı.
Muhammed Aruçi