TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


reca kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde reca
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RECÂ الرجاء

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 502
Kulun Allah’ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamında tasavvuf terimi.
Süleyman UludağRECÂİZÂDE MAHMUD EKREM

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 503-504
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Abdullah UçmanREC‘AT الرجعة

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 504-506
Bazı Şiî gruplarına göre imamın ölümden veya gaybete girmesinden sonra zuhuru, İsnâaşeriyye Şîası’na göre ise kıyametin kopmasından önce imamların ve onlara zulmedenlerin yeniden dünyaya dönmesi anlamında bir terim.
İlyas Üzüm