TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


rahman kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde rahman
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RAHMÂN الرحمن

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 415-417
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Bekir TopaloğluRAHMÂN SÛRESİ سورة الرحمن

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 417
Kur’ân-ı Kerîm’in elli beşinci sûresi.
M. Kâmil YaşaroğluRAHMÂNİYYE الرحمانيّة

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 418
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Sîdî Muhammed b. Abdurrahman el-Gaştûlî’ye (ö. 1208/1794) nisbet edilen bir kolu.
Ahmet Kavas