rahatoğulları kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde rahatoğulları
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂHATOĞULLARI

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 410-411
XIII-XIV. yüzyıllarda Sivas ve çevresinde yöneticilik yapan ve kurdukları Dârürrâha ile tanınan bir aile.
Sadi S. Kucur