TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ragıb paşa kütüphanesi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ragıb paşa kütüphanesi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂGIB PAŞA KÜTÜPHANESİ

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 406-407
İstanbul Koska’da Sadrazam Koca Râgıb Paşa tarafından XVIII. yüzyılda kurulan kütüphane.
İsmail E. Erünsal