TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ragıb paşa kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ragıb paşa
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂGIB PAŞA

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 403-406
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Mesut AydınerRÂGIB PAŞA KÜTÜPHANESİ

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 406-407
İstanbul Koska’da Sadrazam Koca Râgıb Paşa tarafından XVIII. yüzyılda kurulan kütüphane.
İsmail E. Erünsal