TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


rafii abdülkerim b. muhammed kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde rafii abdülkerim b. muhammed
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂFİÎ, Abdülkerîm b. Muhammed عبد الكريم بن محمّد الرافعي

Ebü’l-Kāsım Abdülkerîm b. Muhammed b. Abdilkerîm er-Râfiî el-Kazvînî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 394-396
Şâfiî fakihi.
Bilal Aybakan