TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


rafii abdülkadir b. mustafa kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde rafii abdülkadir b. mustafa
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂFİÎ, Abdülkādir b. Mustafa عبد القادر بن مصطفى الرافعي

Abdülkadir b. Mustafâ b. Abdilkādir er-Râfiî el-Fârûki
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 394
Hanefî fakihi, Mısır müftüsü.
Ahmet Özel