rafi b. hadic kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde rafi b. hadic
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂFİ‘ b. HADÎC رافع بن خديج

Ebû Abdillâh (Ebû Hadîc) Râfi‘ b. Hadîc b. Râfi‘ el-Evsî el-Hârisî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 391-392
Sahâbî.
Abdülkadir Şenel