TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


rafi kelimesi ile başlayan 10 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde rafi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂFİ‘ الرافع

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 391
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
Bekir TopaloğluRÂFİ‘ b. HADÎC رافع بن خديج

Ebû Abdillâh (Ebû Hadîc) Râfi‘ b. Hadîc b. Râfi‘ el-Evsî el-Hârisî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 391-392
Sahâbî.
Abdülkadir ŞenelRÂFİ‘ b. MÂLİK رافع بن مالك

Ebû Mâlik Râfi‘ b. Mâlik b. el-Aclân el-Hazrecî el-Ensârî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 392
Sahâbî.
Mustafa KarataşRÂFİA الرافعة

yıl: 2007, cilt: 34
Kur’ân-ı Kerîm’de kıyamet için kullanılan isimlerden biri.
bk. KIYAMETRÂFİÎ, Abdurrahman b. Abdüllatîf عبد الرحمن بن عبد اللطيف الرافعي

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 392-393
Mısırlı hukukçu, tarihçi ve siyaset adamı.
Ahmet AğırakçaRÂFİÎ, Abdülganî b. Ahmed عبد الغني بن أحمد الرافعي

Abdülganî b. Ahmed b. Abdilkādir er-Râfiî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 393
Suriyeli âlim, kadı ve edip.
Philip Charles SadgroveRÂFİÎ, Abdülkādir b. Mustafa عبد القادر بن مصطفى الرافعي

Abdülkadir b. Mustafâ b. Abdilkādir er-Râfiî el-Fârûki
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 394
Hanefî fakihi, Mısır müftüsü.
Ahmet ÖzelRÂFİÎ, Abdülkerîm b. Muhammed عبد الكريم بن محمّد الرافعي

Ebü’l-Kāsım Abdülkerîm b. Muhammed b. Abdilkerîm er-Râfiî el-Kazvînî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 394-396
Şâfiî fakihi.
Bilal AybakanRÂFİÎ, Mustafa Sâdık

yıl: 2007, cilt: 34
bk. MUSTAFA SÂDIK er-RÂFİÎRÂFİZÎLER الروافض

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 396-397
Başlangıçta Zeyd b. Ali’den ayrılan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şiî fırkaları ile Şiî unsurları taşıyan bazı bâtınî gruplarına verilen isim.
Mustafa Öz


Önceki - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde rafi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız